RajaBackLink.com

Contoh Verba Transitif : Definisi, Ciri, & Penjelasan [Lengkap]

Contoh verba transitif

Verba transitif merupakan salah satu jenis verba atau kata kerja menurut objeknya. Selain verba transitif, ada juga verba intransitif.

Tetapi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang contoh verba transitif. Lengkap dengan definisi, ciri-ciri, dan juga jenisnya.

 

Apa Itu Verba Transitif?

Verba atau kata kerja transitif merupakan kata kerja yang membutuhkan objek atau pelengkap dalam kalimatnya. Verba ini dapat kamu ubah menjadi kalimat pasif dari kalimat aktif.

Objek dalam kata kerja transitif merupakan nomina dan dapat berfungsi sebagai subjek pada kalimat pasif. Kata kerja transitif merupakan lawan dari kata kerja intransitif.

 

Ciri-ciri Verba Transitif

Verba transitif memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan jenis kata kerja lainnya. Apa saja itu? Berikut adalah penjelasannya untuk kamu :

 • Memiliki makna proses, kegiatan, perbuatan, ataupun tindakan.
 • Sering diikuti dengan kata kerja dan dapat diubah menjadi bentuk pasif.
 • Dapat dibentuk dengan imbuhan me-kan, di-kan, ber-an, memper-an, me-, di-, ber-, ter-, dan memper-i.
 • Bisa didahului dengan kata pernyataan waktu seperti sedang, akan, hampir, telah atau segera.
 • Dapat diperluas dengan cara menambahkan adjektiva atau kata sifat setelahnya.

 

Jenis-jenis Verba Transitif

Jenis Verba transitif

Kata kerja transitif masih dibagi lagi menjadi beberapa jenis yaitu verba ektransitif, dwitransitif, dan juga semitransitif. Berikut masing-masing penjelasannya

 

Verba Ektransitif

Verba ektransitif adalah verba yang hanya diikuti oleh satu objek saja. Sebagai contoh : 'memasak nasi goreng' (memasak merupakan kata kerja dan nasi goreng merupakan kata benda).

 

Verba Dwitransitif

Jika verba ektransitif hanya diikuti satu objek saja, maka verba dwitransitif tidak hanya diikuti objek tetapi juga dapat diikuti keterangan tambahan atau pelengkap. Beberapa contohnya yaitu memasak nasi goreng untuk kami, berbelanja dengan keluarga, membuat kapal dengan adik, dan masih banyak lagi yang lainnya.

 

Verba Semitransitif

Sedangkan verba semitransitif merupakan kata kerja yang bisa diikuti atau tidak diikuti dengan nomina atau kata benda. Beberapa contohnya yaitu ibu sedang memasak, kakak sedang menjahit, Rani sedang membaca, dan lain sebagainya.


Baca juga : kalimat aktif semitransitif.

 

Contoh Verba Transitif

Sebagai penutup, berikut saya berikan beberapa contoh dari kata kerja transitif dalam bentuk kalimat. Yuk, disimak

 

Contoh Kata Kerja Ektransitif

 • Ibu sedang memasak nasi goreng.
 • Tanteku sedang membuat kue.
 • Mereka sedang bermain di lapangan bola.
 • Oji sedang mengerjakan tugas sekolahnya.
 • Kambing itu memakan rumput.
 • Pedagang itu menjual garam.
 • Dita membeli baju baru.
 • Dia menjajakan barang dagangannya.
 • Paman menangkap seekor kucing.
 • Bibi sedang membuat roti bakar.

 

Contoh Kata Kerja Dwitransitif

 • David menamai kucingnya Blaki
 • Kakak sedang membuatkan adik layang-layang.
 • Intan sedang berbelanja bersama keluarganya.
 • Jihan sedang membantu mamanya di dapur.
 • Bu Retno menjadi guru privat Adi.
 • Ibu pergi ke rumah paman bersama ayah.
 • Anita bekerja di Singapura bersama Cici.
 • Intan berdansa dengan Anto.
 • Kakak bermain futsal dengan adik.
 • Ibu sedang memasak untuk kami.

 

Kata Kerja Semitransitif

 • Budi sedang membaca buku. (Budi sedang membaca).
 • Ayah sedang menonton televisi. (Ayah sedang menonton).
 • Pak Ali sedang menembak burung. (Pak Ali sedang menembak).
 • Dani sedang bermain sepak bola. (Dani sedang menembak).
 • Ratna sedang menulis puisi. (Ratna sedang menulis).
 • Nenek sedang mengaji Al-Qur’an. (Nenek sedang mengaji).
 • Fandi sedang berburu rusa. (Fandi sedang berburu).
 • Bibi sedang menyapu halaman. (Bibi sedang menyapu).
 • Tante sedang mengepel lantai. (Tante sedang mengepel).
 • Nisa sedang mencuci baju. (Nisa sedang mencuci).

 

Demikian penjelasan lengkap mengenai pengertian, ciri-ciri, jenis, dan contoh verba transitif. Semoga bermanfaat untuk kalian dan selamat belajar.

1 komentar

Komentar yang sesuai dengan postingan dan tidak mengandung unsur negatif pasti akan disetujui oleh admin :)

Maaf, tidak diperkenankan berkomentar menggunakan atau mengandung tautan aktif